Korrosjon / korrosjonsanalyse

HAR DU PROBLEMER MED LUT OG TRERÅTE I DIN TREBÅT?
ELLER OM DU HAR PROBLEMER MED KORROSJON I DIN PLASTBÅT?

Vi kan hjelpe deg om du har problemer med korrosjon i din båt. Eller om du rett og slett ønsker en tilstandsvurdering av din båt, og utbedring av interne problemer i beskyttelsessystemet før korrosjonsproblemet blir et faktum.

Hundvåg Båt og Karosseri as er importør og forhandler av MPS Marine Protection Systems Produkter:

Maddox Anoder (spesiallegering som i spenningsrekkefølgen ligger tettere opp mot de metaller en ønsker å beskytte. Og erstatter tradisjonelt brukt sink)

MPS Shaftstraps (erstatter dårlige og utilregnelige børstebroer på aksel og opprettholder uoppfordrende metallisk kontakt med propellannlegg). Produktet er ved korrekt montering nærmest evigvarende, og sørger for at en fysisk har beskyttelse ut på propellanlegg om en skulle miste kontakt gjennom gearboks eller fleksible koplinger.

Elektrolyseblokker (eliminerer feil tilført din båt fra landstrømsforsyning).

Fordeler:

  • Et korrekt kalibrert og montert anodisk beskyttelsessystem vil beskytte mot galvanisk korrosjon og gi lengre levetid på eksponerte metaller i din båt.
  • Et korrekt kalibrert og montert anodisk beskyttelsessystem vil videre gi redusert begroing på eksponerte metalldeler som propell, aksel, ror, trimflaps og kjølevannsinntak. (Dette på grunn av båten ikke blir overbeskyttet. I mange tilfeller så er det montert på alt for mye anoder). Et overbeskyttet annlegg vil og frastøte seg maling på malte flater. Dette ser en ofte på f.eks trimflapser med alt for store anoder montert.
  • Et korrekt kallibrert annlegg vil i sin tur gi reduserte drifts og vedlikeholdskostnader i form av feks opprettholdt riktig turtall og hastighet, redusert drivstofforbruk og redusert fare for overoppheting.
  • Vedr Elektrolyseblocker. Et system med eliminert/stoppet feil fra landstrømsanlegg vil i sin tur beskytte dine kostbare metalliske deler som propellanlegg etc mot elektrolytisk korrosjon. Og sørge for at en ikke får noen dyre overraskelser og uopprettelige skader.


Korrosjonsskader  

Det finnes i hovedsak to typer korrosjon:

Galvanisk korrosjon. Er korrosjon som oppstår mellom to eller flere forskjellige typer metaller i spenningsrekkefølgen og som blir eksponert for en elektrolytt.
(Det er og denne viten en benytter for å beskytte de metaller en ønsker, ved å montere inn et offermetall som anode).

Elektrolytisk korrosjon. Er korrosjon som oppstår pga elektrisk feil/jordfeil tilført båtens metalliske deler via båtens 220V landstrømsannlegg, eller fra el.feil tilført fra elektriske komponenter montert i båtens 12v annlegg.

Det finnes videre en rekke andre mer komplekse typer korrosjon som en fra tid til annen kommer borti. Og disse vil variere litt fra konstruksjon til konstruksjon.

NB!!
Maddox anodene er ikke beregnet for bruk i aluminiumsbåter, eller til beskyttelse av aluminiumsdeler som hekkagregat, utenbordsmotorer etc. Maddox anoden ligger i spenningsrekkefølgen over aluminium, en hver bruk i sammen med ovennevnte vil her gjøre store skader.

Link til produsent: www.marineprotectionsystems.com.au

Her kan en lese mer utfyllende lektyre om en ønsker å gå i dybden vedrørende temaet.

 

logoer