Utførte oppdrag

   FØR:

 

CIMG0705

 

CIMG1644

 

CIMG3135

 

116_1

 

062

 

   ETTER:

 

CIMG0751

 

CIMG2008

 

CIMG3415

 

001

 

061

 

 Andre produkter:

 

badeplattform1

Badeplattform

 

livmor1

Livmor, for Stavanger Museum fødselsutstilling

 

tank2

Tank til trykktesting av brønnutstyr for oljebransjen

 

benk1

Kjemikalieresistent Arbeidsbenk for kobberbelegging av gjenger
på borerør

 

  

 

badeplattform2

Badeplattform

 

livmor2

Livmor, for Stavanger Museum fødselsutstilling

 

tank1

Tank til trykktesting av brønnutstyr for oljebransjen

 

benk4

Kjemikalieresistent Arbeidsbenk for kobberbelegging av gjenger
på borerør